Αναζητήστε NFT, κατηγορίες ή δημιουργούς
en gr
en gr

Αθανάσιος Μπερούτσος

Ο Αθανάσιος Μπερούτσος γεννήθηκε το 1969 στο Baden της Ελβετίας. Φοίτησε στην ΑΣΚΤ με καθηγητή τον Θεόδωρο Παπαγιάννη, λαμβάνοντας Πτυχίο Γλυπτικής το 1999 με Άριστα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του έλαβε τέσσερις υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, διδάχθηκε Χαρακτική από τον Ιωάννη Παπαδάκη και παρακολούθησε μαθήματα στην Akademie der Bildenden Künste, στο Μόναχο, με καθηγητή τον Horst Sauerbruch.
Light and Shadow Ballet - Χορεύτρια II
Έκδοση 1/1, μοναδικό
Μέσα σε έναν σκοτεινό χώρο αυτόφωτα σώματα χορεύουν, αυτόφωτα σώματα στέκουν ακίνητα. Σκιές σωμάτων χορεύουν και σκιές στέκουν ακίνητες. Το Light & Shadow Ballet είναι μια υπαρξιακή διερεύνηση της σχέσης σκιάς-φωτός σε έναν «πλασματικό» χώρο, όπου πραγματοποιείται ένα τελετουργικό του ανθρώπινου σώματος σύμφωνα με τη ρουτίνα μιας ομάδας χορευτριών κλασικού μπαλέτου.
Light and Shadow Ballet - Ραστώνη
Έκδοση 1/1, μοναδικό
Μέσα σε έναν σκοτεινό χώρο αυτόφωτα σώματα χορεύουν, αυτόφωτα σώματα στέκουν ακίνητα. Σκιές σωμάτων χορεύουν και σκιές στέκουν ακίνητες. Το Light & Shadow Ballet είναι μια υπαρξιακή διερεύνηση της σχέσης σκιάς-φωτός σε έναν «πλασματικό» χώρο, όπου πραγματοποιείται ένα τελετουργικό του ανθρώπινου σώματος σύμφωνα με τη ρουτίνα μιας ομάδας χορευτριών κλασικού μπαλέτου.
Light and Shadow Ballet - Cozy
Έκδοση 1/1, μοναδικό
Μέσα σε έναν σκοτεινό χώρο αυτόφωτα σώματα χορεύουν, αυτόφωτα σώματα στέκουν ακίνητα. Σκιές σωμάτων χορεύουν και σκιές στέκουν ακίνητες. Το Light & Shadow Ballet είναι μια υπαρξιακή διερεύνηση της σχέσης σκιάς-φωτός σε έναν «πλασματικό» χώρο, όπου πραγματοποιείται ένα τελετουργικό του ανθρώπινου σώματος σύμφωνα με τη ρουτίνα μιας ομάδας χορευτριών κλασικού μπαλέτου.
Light and Shadow Ballet - Ξεκούραση
Έκδοση 1/1, μοναδικό
Μέσα σε έναν σκοτεινό χώρο αυτόφωτα σώματα χορεύουν, αυτόφωτα σώματα στέκουν ακίνητα. Σκιές σωμάτων χορεύουν και σκιές στέκουν ακίνητες. Το Light & Shadow Ballet είναι μια υπαρξιακή διερεύνηση της σχέσης σκιάς-φωτός σε έναν «πλασματικό» χώρο, όπου πραγματοποιείται ένα τελετουργικό του ανθρώπινου σώματος σύμφωνα με τη ρουτίνα μιας ομάδας χορευτριών κλασικού μπαλέτου.
Light and Shadow Ballet - Χορεύτρια IV
Έκδοση 1/1, μοναδικό
Μέσα σε έναν σκοτεινό χώρο αυτόφωτα σώματα χορεύουν, αυτόφωτα σώματα στέκουν ακίνητα. Σκιές σωμάτων χορεύουν και σκιές στέκουν ακίνητες. Το Light & Shadow Ballet είναι μια υπαρξιακή διερεύνηση της σχέσης σκιάς-φωτός σε έναν «πλασματικό» χώρο, όπου πραγματοποιείται ένα τελετουργικό του ανθρώπινου σώματος σύμφωνα με τη ρουτίνα μιας ομάδας χορευτριών κλασικού μπαλέτου.
Light and Shadow Ballet - Lazy
Έκδοση 1/1, μοναδικό
Μέσα σε έναν σκοτεινό χώρο αυτόφωτα σώματα χορεύουν, αυτόφωτα σώματα στέκουν ακίνητα. Σκιές σωμάτων χορεύουν και σκιές στέκουν ακίνητες. Το Light & Shadow Ballet είναι μια υπαρξιακή διερεύνηση της σχέσης σκιάς-φωτός σε έναν «πλασματικό» χώρο, όπου πραγματοποιείται ένα τελετουργικό του ανθρώπινου σώματος σύμφωνα με τη ρουτίνα μιας ομάδας χορευτριών κλασικού μπαλέτου.